سه شنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۶

اندیشه نو

این مجموعه با تهیه کنندگی و اجرای آرش راد و حمید مظفری به بازتاب نظرات جوانان ایرانی مشغول به تحصیل و یا تدریس، در دانشگاه های امریکا در مورد سر فصل های مختلف اجتماعی میپردازد.
video

موضوع این برنامه اندیشه نو، علل جنگ افروزی ها و نقش جوانان در دست یابی به صلح جهانی است.
video

این برنامه نگاهی دارد به نژاد پرستی، تبعات منفی آن و راه های مبارزه با آن.
video

استقامت در راه عقاید و باورها، مرزها و مشکلات آن در این برنامه مورد بررسی قرار می گیرد.
Followers
Subscribers
Subscribers