شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۶

فراسوی فرهنگ رقابت

  بررسى آراء و نظریّه هاى پروفسور"مایکل کارلبرگ" در کتاب "فراسوی فرهنگ رقابت" از نظر آئین بهائی. تهیه و اجرای آزاده جاوید وهمراهی سارا احمدی و کارشناس برنامه مازیار فرحبخش.

  فراسوی فرهنگ رقابت

  بررسى آراء و نظریّه هاى پروفسور"مایکل کارلبرگ" در کتاب "فراسوی فرهنگ رقابت" از نظر آئین بهائی. تهیه و اجرای آزاده جاوید وهمراهی سارا احمدی و کارشناس برنامه مازیار فرحبخش.
  Followers
  Subscribers
  Followers
  Subscribers
  سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی