سه شنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۶

حرف امروز

درباره این برنامه: برنامه حرف امروز در هر قسمت نگاهی بسیار کوتاه دارد به موضوعاتی که اصول اعتقادی یا تعالیم اجتماعی در دیانت بهائی هستند. این برنامه هر بار توسّط یکی از گویندگان رادیو پیام دوست که شما با صدای آنها آشنا هستید اجرا میشود.

audio

هیچ چیز خطرناکتر از این نیست که آزادی به کسانی داده شود که ندانند چطور از آن استفاده کنند.
audio

حال که خدا همه را یکسان آفریده و فرقی در میان نگذاشته ما هم باید همه را بندگان یک خدای واحد بدانیم و فرقی در میان...
audio

اطاعت از حکومت تا آنجائی انجام میشود که یک فرد بهائی مجبور به زیر پا گذاشتن عقایدش نشود.
audio

وقتی که مردم به صلح عمومی باور بدارند آنگاه مجمعی تشکیل خواهند داد تا این آرزوی دیرین بشر را جامه عمل بپوشاند. ...
audio

در طبیعت قانون تنازع بقا حاکم است ولی انسان اسیر طبیعت نیست و نباید باشد.
audio

نظر دیانت بهائی در باره‌ اقتصاد و تعدیل معیشت.
audio

برای رسیدن به صلح همگانی مقدّماتی لازم است که باید فراهم گردد
audio

وجود یک زبان عمومی( بین المللی ) علاوه بر زبان مادری موجب میشود که خیلی از سوءتفاهم های موجود بین مردم دنیا که با...
audio

عالم انسانی مانند پرنده ای است که دو بال آن مردان و زنان هستند.
audio

در تعالیم بهائی از سه نوع تربیت نام برده شده است ، تربیت جسمانی ، تربیت انسانی و تربیت روحانی .
Followers
Subscribers
Subscribers