آقا کامران

مجموعه داستانی آقا کامران، داستان زندگی‌ و تجربیات یک نوجوون رو بازگو میکنه. نوجوونها دچار تلاطم‌های فکری و روحی بسیاری هستن. این دوره که پلی بین کودکی و بزرگسالی هست از دوره‌های مهم رشد انسان محسوب می‌شه که به نام دوران بلوغ شناخته می‌شه. آقا کامران قصه ما هم که داره این دوره رو پشت سر می‌گذاره می‌خواد همه چیز رو خودش تجربه کنه و حسابی‌ برای به بلوغ رسیدن عجله داره. این برنامه هر هفته جمعه‌ها از رادیو پیام دوست و با اجرای بدیع پروانه پخش می‌شه.

آقا کامران

مجموعه داستانی آقا کامران، داستان زندگی‌ و تجربیات یک نوجوون رو بازگو میکنه. نوجوونها دچار تلاطم‌های فکری و روحی بسیاری هستن. این دوره که پلی بین کودکی و بزرگسالی هست از دوره‌های مهم رشد انسان محسوب می‌شه که به نام دوران بلوغ شناخته می‌شه. آقا کامران قصه ما هم که داره این دوره رو پشت سر می‌گذاره می‌خواد همه چیز رو خودش تجربه کنه و حسابی‌ برای به بلوغ رسیدن عجله داره. این برنامه هر هفته جمعه‌ها از رادیو پیام دوست و با اجرای بدیع پروانه پخش می‌شه.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers