دوشنبه, ۵ تیر ۱۳۹۶

کافه گپ

کافه گپ، گپ و گفتی خودمانی پارسا فنائیان با میهمان برنامه است؛ بدون روتوش، راحت و صریح پیرامون هر موضوعی که به ذهنتان خطور کند. از موضوعات عرفانی تا موضوعات تربیتی و ... با اساتید مختلفی که صدای همگی آنها برای شما آشناست.
audio

حلقه‌های مطالعه یا کلاس‌های روحی؛ کتب ۱ تا ۴.
audio

جلسات دعای بهائیان، راهی برای جامعه سازی. با پارسا فنائیان و نسیم مهرآئین.
audio

خطوط کاری جامعه‌ی جهانی بهایی برای جامعه سازی. با پارسا فنائیان و نسیم مهرآئین.
audio

تعدیل معیشت و حل مشکلات اقتصادی در موضوع این هفته‌ی کافه گپ است؛ با پارسا فنائیان و شهرام آناهید همراه شوید.
audio

در این قسمت از کافه گپ، جناب شهرام آناهید به دو تعلیم دیگر حضرت بهاءالله یعنی تعلیم و تربیت عمومی و اجباری و خط و...
audio

دین باید مطابق علم و عقل باشد؛ این یکی دیگر از تعالیم حضرت بهاءالله، پیامبر دیانت بهائی است. در این قسمت، جناب شه...
audio

عالم محتاج نفثات روح‌القدس است؛ این یکی دیگر از تعالیم حضرت بهاءالله، پیامبر دیانت بهائی است. در این قسمت، جناب ش...
audio

پارسا فنائیان و جناب آناهید در این قسمت از کافه گپ درباره‌ تعلیم اساس ادیان الهی یکی است صحبت می‌کنند.
audio

برابری حقوق زنان و مردان یکی از مهمترین تعالیم حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی است. پارسا فنائیان و جناب شهرام آ...
audio

تعالیم اجتماعی حضرت بهاءالله؛ ادامه‌ صحبت‌های هفته‌ پیش درباره‌ تحری حقیقت و نقش آن در اتحاد در گپ این هفته‌ پارس...
Followers
Subscribers
Subscribers