سه شنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۶

کافه گپ

کافه گپ، گپ و گفتی خودمانی پارسا فنائیان با میهمان برنامه است؛ بدون روتوش، راحت و صریح پیرامون هر موضوعی که به ذهنتان خطور کند. از موضوعات عرفانی تا موضوعات تربیتی و ... با اساتید مختلفی که صدای همگی آنها برای شما آشناست.
audio

دین باید مطابق علم و عقل باشد؛ این یکی دیگر از تعالیم حضرت بهاءالله، پیامبر دیانت بهائی است. در این قسمت، جناب شه...
audio

عالم محتاج نفثات روح‌القدس است؛ این یکی دیگر از تعالیم حضرت بهاءالله، پیامبر دیانت بهائی است. در این قسمت، جناب ش...
audio

پارسا فنائیان و جناب آناهید در این قسمت از کافه گپ درباره‌ تعلیم اساس ادیان الهی یکی است صحبت می‌کنند.
audio

برابری حقوق زنان و مردان یکی از مهمترین تعالیم حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی است. پارسا فنائیان و جناب شهرام آ...
audio

تعالیم اجتماعی حضرت بهاءالله؛ ادامه‌ صحبت‌های هفته‌ پیش درباره‌ تحری حقیقت و نقش آن در اتحاد در گپ این هفته‌ پارس...
audio

تعالیم اجتماعی حضرت بهاءالله؛ تحری حقیقت و نقش آن در اتحاد در گپ این هفته‌ پارسا فنائیان و جناب شهرام آناهید.
audio

این هفته همچون هفته‌ گذشته، پارسا فنائیان با جناب شهرام آناهید گفت و گو می‌کند. نقش کارکرد گرایانه‌ دین و تعالیم ...
audio

از این هفته پارسا فنائیان با جناب شهرام آناهید گفت و گو می‌کند. موضوع کلی گفت و گو تعالیم حضرت بهاءالله است اما ق...
audio

قدم به قدم با تشکیل یک کلاس به سبک آموزش غیر مستقیم با پارسا فنائیان و نسیم مهرآئین در کافه گپ این هفته. موضوع ای...
audio

قدم به قدم با تشکیل یک کلاس به سبک آموزش غیر مستقیم با پارسا فنائیان و نسیم مهرآئین در کافه گپ این هفته. موضوع ای...
Followers
Subscribers
Subscribers