پنج شنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۶

کافه گپ

کافه گپ، گپ و گفتی خودمانی پارسا فنائیان با میهمان برنامه است؛ بدون روتوش، راحت و صریح پیرامون هر موضوعی که به ذهنتان خطور کند. از موضوعات عرفانی تا موضوعات تربیتی و ... با اساتید مختلفی که صدای همگی آنها برای شما آشناست.
audio

موضوع کافه گپ این هفته همچنان جامعه‌سازی بهائیان در جهان است. در این قسمت نسیم مهرآیین به سؤالات پارسا فنائیان در...
audio

کافه گپ ویژه‌ی شهادت حضرت باب؛ مقام و موقعیّت آن حضرت و ... در این قسمت از کافه گپ. با پارسا فنائیان و استاد ریاض...
audio

در برنامه‌ این هفته‌ کافه گپ، نسیم مهرآیین در گپ و گفت با پارسا فنائیان به کلاس‌های اطفال خواهد پرداخت.
audio

این هفته در کافه گپ پارسا فنائیان و نسیم مهرآئین برای بار آخر در مورد کلاس‌های جامعه‌ی جهانی بهایی برای نوجوانان ...
audio

کتاب‌های کلاس‌های نوجوانان و اقدامات عملی در کلاس‌های نوجوانان.
audio

کلاس‌های نوجوانان
audio

حلقه‌های مطالعه یا کلاس‌های روحی؛ کتب ۵ تا ۸.
audio

وضعیت پیروان حضرت بهاءالله پس از صعود آن حضرت به عالم بالا در این قسمت از کافه گپ. با پارسا فنائیان و استاد وحید ...
audio

حلقه‌های مطالعه یا کلاس‌های روحی؛ کتب ۱ تا ۴.
audio

جلسات دعای بهائیان، راهی برای جامعه سازی. با پارسا فنائیان و نسیم مهرآئین.
Followers
Subscribers
Subscribers