پنج شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۶

چهره به چهره

  چهره به چهره در آستانه فصلی سرد. اثری نمایشی از نیلوفر ببضایی است که در آن بخشی از زندگی دو زن مهم و تاثیر گذار ایرانی را به شکل نمایش صحنه ای تصویر کرده است. طاهره قرة العین و فروغ فرخزاد. به مناسبت دویستمین سالگرد تولد طاهره قرةالعین بخش اول این نمایش را که به او اختصاص دارد به شکل نمایش رادیویی روزهای یک شنبه می شنوید.

  چهره به چهره

  چهره به چهره در آستانه فصلی سرد. اثری نمایشی از نیلوفر ببضایی است که در آن بخشی از زندگی دو زن مهم و تاثیر گذار ایرانی را به شکل نمایش صحنه ای تصویر کرده است. طاهره قرة العین و فروغ فرخزاد. به مناسبت دویستمین سالگرد تولد طاهره قرةالعین بخش اول این نمایش را که به او اختصاص دارد به شکل نمایش رادیویی روزهای یک شنبه می شنوید.
  Followers
  Subscribers
  Followers
  Subscribers
  سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی