پنج شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۶

جواهر وجود

  در این مجموعه برنامه خانم روحی وحید کارشناس امورتربیتی می‌گویند که چگونه صفات پسندیده اخلاقی و روحانی را از طفولیت در وجود فرزندان پرورش دهیم.

  جواهر وجود

  در این مجموعه برنامه خانم روحی وحید کارشناس امورتربیتی می‌گویند که چگونه صفات پسندیده اخلاقی و روحانی را از طفولیت در وجود فرزندان پرورش دهیم.
  Followers
  Subscribers
  Followers
  Subscribers
  سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی