پنج شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۶

بانوی سرزمین من

  بانوی سرزمین من، اگر، من و تو ، زن بودنمان را دوست داشته باشیم، اگر خواهان ترقی و پیشرفت هستیم، باید محدودیت‌ها را کنار بگذاریم و دست در دست هم برای ساختن آینده‌ای بهتر تلاش کنیم، پس روزهای جمعه با ما همراه باش.

  بانوی سرزمین من

  بانوی سرزمین من، اگر، من و تو ، زن بودنمان را دوست داشته باشیم، اگر خواهان ترقی و پیشرفت هستیم، باید محدودیت‌ها را کنار بگذاریم و دست در دست هم برای ساختن آینده‌ای بهتر تلاش کنیم، پس روزهای جمعه با ما همراه باش.
  Followers
  Subscribers
  Followers
  Subscribers
  سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی