پنج شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۶

چند ثانیه با شما

  تو این قسمت هر بار میریم سراغ یکی از مسائل جامعمون و سعی میکنیم با زوایای مختلفش بیشتر آشنا بشیم پس روزهای جمعه چند لحظه از وقتت رو به ما بده، تا باهم کلی مطالب جالب و شنیدنی رو مرور کنیم!! مطمئن باش پشیمون نمیشی!!

  چند ثانیه با شما

  تو این قسمت هر بار میریم سراغ یکی از مسائل جامعمون و سعی میکنیم با زوایای مختلفش بیشتر آشنا بشیم پس روزهای جمعه چند لحظه از وقتت رو به ما بده، تا باهم کلی مطالب جالب و شنیدنی رو مرور کنیم!! مطمئن باش پشیمون نمیشی!!
  Followers
  Subscribers
  Followers
  Subscribers
  سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی