پنج شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۶

روزهای بی نشان

  Banner_RoozhayeBiNeshan

  این مجموعه در مورد افرادی جوان و فعالین اجتماعی است که  به خاطر به وجود آمدن سوءتفاهم ناشی از عقاید انسان دوستانه شان، فضای سلول انفرادی را تجربه کرده اند؛ در این مجموعه تحولات، چالشها و تصمیمات ایشان برای ادامه این مسیر به تصویر کشیده شده است.

  روزهای بی نشان

  Banner_RoozhayeBiNeshan

  این مجموعه در مورد افرادی جوان و فعالین اجتماعی است که  به خاطر به وجود آمدن سوءتفاهم ناشی از عقاید انسان دوستانه شان، فضای سلول انفرادی را تجربه کرده اند؛ در این مجموعه تحولات، چالشها و تصمیمات ایشان برای ادامه این مسیر به تصویر کشیده شده است.

  Followers
  Subscribers
  Followers
  Subscribers
  سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی