پنج شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۶

مروری بر تعالیم بهائی

  رامان شکیب در گفتگو با مهمان برنامه، آقای ریاض الفت با تکیه بر مفاوضات عبدالبهاء، بعضی تعالیم و افکار بهائی را مرور می‌کند. مروری بر تعالیم و اندیشه‌های بهائی، شنبه ها از رادیو پیام دوست

  مروری بر تعالیم بهائی

  رامان شکیب در گفتگو با مهمان برنامه، آقای ریاض الفت با تکیه بر مفاوضات عبدالبهاء، بعضی تعالیم و افکار بهائی را مرور می‌کند. مروری بر تعالیم و اندیشه‌های بهائی، شنبه ها از رادیو پیام دوست
  Followers
  Subscribers
  Followers
  Subscribers
  سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی