پنج شنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۶

عشق، فرای مرزها

اين مجموعه گزارشی است از زوج ھايی که ازدواج بین نژادی داشته اند. تاثیرات تفاوت ھای فرھنگی بر زندگی آنها، مزايا و مشکلات این ازدواج ھا و درنھایت عشق به یکدیگر و وحدت عالم انسانی در اين برنامه مورد بررسی قرار گرفته است.
video

والتر آفریقایی-آمریکایی است و با باربارای سفیدپوست، از بهترین زوج هایی هستند که این روزها می توانید پیدا کنید.
video

تراویس آمریکایی با کاتیای روس ثابت کردند که اختلاف‌های سیاسی کشورها نمی تواند مانع ایجاد عشق فرای مرزها باشد.
video

جاش از یک پدر مکزیکی و مادر کوبایی در آمریکا متولد شده و با نگار ایرانی و دو کودکشان زندگی پر از مهر و محبتی را د...
video

پرویز ایرانی است و بیش از چهل سال پیش با لتی که مکزیکی است ازدواج کرده و با احترام به فرهنگ یکدیگر نقاط اشترک فره...
video

میترا و مانویل، یکی ایرانی و دیگری آمریکایی-کوبایی بیش از بیست سال است که ازدواج کرده‌اند و فرهنگی مشترک ایجاد کر...
video

آوا در مکزیک متولد شده و زندگی مشترک را با جمشید که یک ایرانی-مکزیکی است، تجربه می کند.
video

لیلا از پدری ایرانی و مادری آلمانی، با ژیان که از پدری ایرانی و مادری مکزیکی است زندگی چند فرهنگی زیبایی را دارند...
video

لیلا از پدر و مادر ایرانی در کانادا به دنیا آمد و در ونزوئلا بزرگ شد و در کنار همسر امریکایی خود دیوید و پسرشان چ...
video

ماریا یک زن جاماییکایی- پورتوریکویی است که وقتی در ماکائودرس می داده با آرماندو امریکایی آشنا می شوند و ازدواج می...
video

ریمونا و جهان، یکی امریکایی و یکی ایرانی، تلاش می کنند که به جای برخورد های فرهنگی، خود را با فرهنگ دیگری تطبیق د...
Followers
Subscribers
Subscribers