چهارشنبه, اردیبهشت ۶, ۱۳۹۶

عشق، فرای مرزها

اين مجموعه گزارشی است از زوج ھايی که ازدواج بین نژادی داشته اند. تاثیرات تفاوت ھای فرھنگی بر زندگی آنها، مزايا و مشکلات این ازدواج ھا و درنھایت عشق به یکدیگر و وحدت عالم انسانی در اين برنامه مورد بررسی قرار گرفته است.
video

میترا و مانویل، یکی ایرانی و دیگری آمریکایی-کوبایی بیش از بیست سال است که ازدواج کرده‌اند و فرهنگی مشترک ایجاد کر...
video

آوا در مکزیک متولد شده و زندگی مشترک را با جمشید که یک ایرانی-مکزیکی است، تجربه می کند.
video

لیلا از پدری ایرانی و مادری آلمانی، با ژیان که از پدری ایرانی و مادری مکزیکی است زندگی چند فرهنگی زیبایی را دارند...
video

لیلا از پدر و مادر ایرانی در کانادا به دنیا آمد و در ونزوئلا بزرگ شد و در کنار همسر امریکایی خود دیوید و پسرشان چ...
video

ماریا یک زن جاماییکایی- پورتوریکویی است که وقتی در ماکائودرس می داده با آرماندو امریکایی آشنا می شوند و ازدواج می...
video

ریمونا و جهان، یکی امریکایی و یکی ایرانی، تلاش می کنند که به جای برخورد های فرهنگی، خود را با فرهنگ دیگری تطبیق د...
video

ماری و تام در سال هایی که سیاه پوستان از بسیاری از حقوق انسانی در امریکا محروم بودند عاشقانه با هم ازدواج کردند و...
audio

تینا و بابک ادراکی هر دو پزشک هستند. تینا از یک پدر و مادر پاکستانی در آمریکا متولد شده و بابک ایرانی است.
video

ترانه در ایران به دنیا آمده و در کودکی از ایران خارج شده. راسل افریقایی-امریکایی است. ترانه و راسل با سه فرزند خو...
Followers
Subscribers