سه شنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۶
video

آغاز نو

این مجموعه داستانِ جوانانی در اطراف ما را بازگو می‌کند که پیله‌ کلیشه‌های رایج در جامعه درباره‌ جوانان را پاره کرده‌اند؛ به مدارا و تساهل بسنده نکرده‌اند بلکه برای بهترکردن محیط‌شان، راه‌هایی جسته‌اند برای حل‌کردن اختلاف‌های‌شان با دیگران. هر قسمت از این مجموعه نقبی است به درون زندگی این جوان‌ها؛ به علائق‌شان، پیشینه‌ فرهنگی‌شان، و اینکه چگونه به باورهای روحانی‌شان در زندگی روزانه‌ جامه‌ عمل می‌پوشانند.
Followers
Subscribers
Subscribers