سه شنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۶

محله ما

MahaleMa_Category_Banner امروزه، جوانان بهائی در سراسر دنیا، همراه با جوانان دیگر از هر باور و پیشینه‌­ای، تلاش می‌­کنند با پروژه­‌های خدمتی گوناگون به بهترین محل‌ه­ای که در آن زندگی می­کنند، کمک کنند. چهارشنبه ها از رادیو پیام دوست
audio

در این قسمت از برنامۀ امروز «محلّۀ ما»، هدی از تأثیری می‌گوید که گروه نوجوانان یک مجموعه آپارتمانی بر روی پدر و م...
audio

در برنامۀ امروز «محلۀ ما»، اِستِر، ۱۳ ساله، از گروهی که در آن عضویّت دارد، و تأثیر آن گروه بر خودش و بر جامعۀ محل...
audio

در قسمت اول از برنامۀ امروز «محلۀ ما»، خانم جوانی خدمت را به عنوان بخشی اساسی از زندگی با نفس کشیدن مقایسه می‌کند...
audio

در برنامۀ امروز «محلۀ ما»، رُزا برای ما از پیوستنش به گروه نوجوانانِ شرقِ ونکوور می‌گوید و اینکه چطور این کار به ...
Followers
Subscribers
Subscribers