سه شنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۶

صنوبر و مانترا

0_Banner_Website_Shadow

درباره این برنامه:

این برنامه سرکی می‌کشد به دل‌مشغولی‌ها و خاطرات دختر جوانی در غربت که قلبش در پشت میله‌های وطن جا مانده است. از آرزوهای نسلی می‌گوید که به امید بهترکردن وضع خود و برداشتن قدمی برای دیگر هموطنانش، دل به دریا می‌زند و خود را به دستِ باد مهاجرت می‌سپرد. مهاجرت فرصتی مهیا می‌کند برای فهمیدن دیگران، همکلاسی افغانی‌اش در ایران، و میدانی می‌شود برای جستجوی معنا و تلاش برای رسیدن به آن. چهارشنبه ها از رادیو پیام دوست
audio

دخترک در آغوش سرد غربت!
audio

روزی که قلب دخترک پشت آن میله های آهنین ایستگاه راه آهن جا ماند.
audio

روزی که دخترک، راز آن دو چشم مشتاق نمناک مرموز دختر افغانیه هم قدش را فهمید!
audio

دل مشغولی های یک دخترک بیست و اند ساله در خاک غریب.
Followers
Subscribers
Subscribers