دوشنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۶

گنجینه

در "گنجینه" که به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی ساخته شده، سرکار خانم شیدا عرفانی در گفتگو با مجری این برنامه خانم آزاده جاوید، به رهنمودهای تربیتی در دیانت بهائی می‌پردازند. "گنجینه" سه شنبه‌ها از رادیو پیام دوست
audio

چرا تعلیم و تربیت لازم است؟ و اهمیت احترام به والدین در این قسمت از گنجینه.
audio

نحوه‌ تربیت فرزندان در دیانت بهائی در این قسمت از گنجینه.
audio

مفهوم تعلیم و مفهوم تربیت و چیزهای دیگر در این اوّلین قسمت از گنجینه.
Followers
Subscribers
Subscribers