چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۶

گنجینه

در "گنجینه" که به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی ساخته شده، سرکار خانم شیدا عرفانی در گفتگو با مجری این برنامه خانم آزاده جاوید، به رهنمودهای تربیتی در دیانت بهائی می‌پردازند. "گنجینه" سه شنبه‌ها از رادیو پیام دوست
audio

امانت از دیدگاه بهائی؛ این موضوع و چند موضوع تربیتی دیگر در این قسمت از گنجینه.
audio

حضرت بهاءالله می‌فرمایند با همه‌ مردم باید با کمال محبّت معاشرت کنید؛ این موضوع این هفته‌ گنجینه است.
audio

تحصیل علم و یادگیری علوم و... در این قسمت از گنجینه.
audio

انتخاب یک زبان عمومی علاوه بر زبان مادری از تعالیم اجتماعی حضرت بهاءالله است که باید در مدارس به اطفال تعلیم داده...
audio

موضوع بحث این هفته‌ گنجینه، باز رهنمودهای تربیتی در وصیّت‌نامه‌ حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی است.
audio

ادامه‌ صحبت‌های هفته‌ گذشته؛ مسائل تربیتی در کتاب عهد، وصیت‌نامه‌ حضرت بهاءالله پیامبر بهائیان در این قسمت از گنج...
audio

مسائل تربیتی در کتاب عهد، وصیّت‌نامه‌ی حضرت بهاءالله پیامبر بهائیان در این قسمت از گنجینه.
audio

بهائیان چگونه فرزندانشان را تربیت می‌کنند؟ و چند موضوع دیگر در این قسمت از گنجینه.
audio

تعلیم و تربیت در دیانت بهائی شامل چه چیزهایی می‌شود؟ خانم شیدا عرفانی در این قسمت از گنجینه، به این پرسشِ خانم آز...
audio

چرا تعلیم و تربیت لازم است؟ و اهمیت احترام به والدین در این قسمت از گنجینه.
Followers
Subscribers
Subscribers