سه شنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۶

دوازده

«دوازده» ويژه‌برنامه‌اي است از نويد توكّلي به مناسبت عيد رضوان. در اين برنامه، هومن عبدي طي ۱۲ روزِ عيد رضوان، ۱۲ حكايت كوتاه از زندگي حضرت بهاءالله، شارع ديانت بهائي را برايتان تعريف خواهد كرد.
audio

توطئه در تبعيد
audio

اجراي وصيّتنامه
audio

سليمانيه
audio

تاجري كه آرزو داشت حضرت بهاءالله را ببيند!
audio

ظلم
audio

ارزش دنيا
audio

اسرار قلوب
Followers
Subscribers
Subscribers