درگه دوست

درگه دوست ۲، برنامه­ اي است از نويد توكّلي و نيوشا راد براي دوست­داران شعر و تاريخ و ادب. این برنامه سه شنبه ها از رادیو پیام دوست پخش می‌شود.

درگه دوست

درگه دوست ۲، برنامه­ اي است از نويد توكّلي و نيوشا راد براي دوست­داران شعر و تاريخ و ادب. این برنامه سه شنبه ها از رادیو پیام دوست پخش می‌شود.
سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی