چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۶

۱۷۴

۱۷۴ برنامه ای است به مناسبت عید رضوان سال ۱۷۴ بدیع که مصادف شده است با دویستمین سال تولد حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی.
audio

از این قسمت جناب استاد وحید خرسندی میهمان ۱۷۴ هستند. ایشان در این قسمت به سه سوال پاسخ می دهند.
audio

در آخرین قسمت از ۱۷۴ که جناب ریاض الفت در آن شرکت دارند، ایشان به این سؤال که آیا ارتباطی بین اعلان عید رضوان و ز...
audio

جناب ریاض الفت در این قسمت از ۱۷۴، به این سوال که چه ارتباطی بین واقعه‌ عید رضوان و تعالیم بهائی وجود دارد؟ و دو ...
audio

به چه وقایع دیگری در تاریخ مثل عید رضوان می‌توان اشاره کرد؟ و دو سؤال دیگر در این قسمت از ۱۷۴ از جناب ریاض الفت پ...
audio

در این قسمت جناب ریاض الفت به سؤال: پیروان دیانت بهائی رضوان را چگونه تعریف می‌کنند؟ و دو سوال دیگر پاسخ می‌دهند....
audio

آیین ها و مراسم در تاریخ بشر و برگزاری آیین ها توسط بهائیان و ارتباط آن با برگزاری جشن رضوان و دو موضوع دیگر در ا...
audio

معنی رضوان، اهمیت عید رضوان و ... در این اولین قسمت از برنامه ۱۷۴. برنامه ای با حضور جناب ریاض الفت.
Followers
Subscribers
Subscribers