چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۶

خبر نگار

خبرنگار، با نگاهی گذرا به پاره ای از سرخط های خبری و چشم اندازی دقیق تر به رویدادهای مهم این سو و آنسو و فراسوی ایرانزمین، همراه با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو پیرامون مسائل و موضوعات اجتماعی و فرهنگی و بررسی چالشها و راهکارها میپردازد. خبرنگار هر هفته روزهای چهارشنبه از صدای رادیو پیام دوست پخش میشود و نوشین آگاهی نویسنده و مجری این برنامه است.
audio

گفتگو با: دکتر شاهین تجارتی، جراح و متخصص سرطان و محققّ علوم اجتماعی
audio

گفتگو با: دکتر هما محمودی، روانشناس و متخصص روانشناسی بالینی
audio

گفتگو با دکتر لقا فنائیان، حقوقدان و وکیل دادگستری
audio

گفتگو با: دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در آمریکا.
audio

۹ سال در پشت میله های زندان - مراسم یادبود نهمین سال زندانی شدن "یاران ایران".
audio

گفتگو با: خانم پریا اخوان، رئیس هئیت مدیرۀ جامعه بین الادیان در ناحیۀ لاودن کانتی
audio

گفتگو با: پدیده ثابتی، سخنگوی جامعۀ جهانی بهائی - منا خادمی، از شرکت کنندگان در مراسم یادبود دیدار حضرت عبدالبهاء...
audio

گفتگو با: دکتر هوشیدر مطلق، نویسنده، محقق و استاد دانشگاه
audio

گفتگو با: دکتر مینا یزدانی، استاد تاریخ و محقق مسائل اجتماعی
audio

گفتگو با: دکتر فرح دوستدار، جامعه شناس و کارشناس مسائل اجتماعی و سیاسی.
Followers
Subscribers
Subscribers