پنج شنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۶

مفاهیم مدنی رساله مدنیه

این مجموعه برنامه هر هفته روزهای شنبه با میزبانی آزاده جاوید وهمراهی کارشناس برنامه استاد وحید خرسندی تقدیم میشود. این مجموعه به بررسی"رساله مدنیه" یکی از آثار حضرت عبدالبها، که در سال ۱۸۷۵ به امر حضرت بهاءالله جهت عمران و آبادی جهان و بویژه ایران نوشته شده است، میپردازد.
audio

- آیا خشونت و جنگ در بعضی مواقع مجاز است ؟ - علّت ویرانی و تلفات ملّت ایران و سایر کشورهای جهان .
audio

روشهائی که برای پیشگیری از ایجاد یک حکومت مستبدّ دینی در رساله مدنیّه توصیه شده است.
audio

آیا رساله ی مدنیّه به نوعی مؤیّد و مروّج قدرت روحانیّون است؟
audio

چه روشهائی برای ترویج دین الهی مجاز است ؟
audio

تأکید حضرت عبدالبهاء بر لزوم تنظیم و نوشتن قوانین جزائی و مدنی و انتشار و اجرای آن به وسیله حکومت برای پیشگیری از...
audio

در جامعه ای که اکثر افراد آن متدیّن به یک دین هستند چگونه یک حکومت غیر دینی میتواند اداره امور آن را در دست بگیرد...
audio

دیانت به صورت یک تشکیلات دینی و حکومت به صورت یک نهاد سیاسی چه ارتباطی باید با هم داشته باشند ؟
audio

چگونه حضرت عبدالبهاء بین اخلاق و عقل و دانش و اعتدال ارتباط برقرار میکنند و چه عاملی باعث از بین رفتن دین و مدن...
audio

اصلاحات از کجا باید شروع شود ؟ آیا از جذب معارف و صنایع غرب ؟ یا از احیاء تاریخ ایران ؟ یا با رفع مسائل اقتصادی ؟...
audio

نقش ادیان در مورد بحرانها، بحران اعتماد، بحران محیط زیست، بحران مالی و بحرانهای دیگراز دیدگاه رساله مدنیّه.
Followers
Subscribers
Subscribers