دوشنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۶

با تارا

تارا هر بار سعی‌ میکنه به یکی‌ از ارزش‌های اخلاقی نگاهی‌ داشته باشه و ما رو با دیدگاه آیین بهائی در خصوص ارزش‌های اخلاقی‌ و اجتماعی بیشتر آشنا کنه. این برنامه در "کتاب جمعه" هر جمعه از رادیو پیام دوست پخش می‌شود.
audio

حسادت چطور بر نگاه ما نسبت به دیگران تاثیر می‌گذارد؟
audio

به نظر شما اهمیت کار و تلاش تو زندگی‌ ما چیه؟
audio

به نظر شما،کسی که بی ادبانه رفتار میکنه میتونه انتظار ادب و احترام داشته باشه؟
audio

شده دروغ گفته باشین، چون مصلحت ایجاب کرده؟
audio

به نظرتون، چرا ما آدما اینقدر تو همه کارها افراط و تفریط می کنیم؟
audio

اگه روزی خودتون پدر یا مادر بشین، صادقانه بگین از فرزندانتون چه توقعی دارین؟
Followers
Subscribers
Subscribers