چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۶

سپهر سخن ۲

فصل دوم سپهر سخن اختصاص داره به آثار حضرت باب مبشر دیانت بابی. در این برنامه، در هر قسمت، یکی از بیانات آن حضرت خوانده می‌شود و جناب بهرام فرید در مورد آن صحبت می‌کنند.
audio

حضرت باب می‌فرمایند: بعد از کلام الله شرف به مناجات با خداست. هیچ مقامی در امکان از برای عبد فوق آن نبوده که روح ...
audio

حضرت باب می‌فرمایند: سزاوار است که عبد بعد از هر صلوة طلب رحمت و مغفرت نماید از خداوند از برای والدین خود. که ندا...
audio

حضرت باب می‌فرمایند: در ارض صاد که به ظاهر اعظم اراضی است و در هر گوشه ی مدرسه ی آن لایحصی عبادی هستند که به اسم ...
audio

حضرت باب می‌فرمایند: کل علم، علم اخلاق و صفات است که انسان به آن عامل باشد که به واسطه‌ی آن علم بر نفس خود حزنی م...
audio

حضرت باب می‌فرمایند: اَشَرِ مردم در نزد ظهور مُن‌یُظهِرُهُ‌ُ‌الله آنهایی هستند که خود را به علم مُعَزَز گرفته‌ا...
audio

حضرت باب می‌فرمایند: خداوند دوست می‌دارد مطهرین را و هیچ شان در بیان، احبِ نزدِ خداوند نیست از طِهارت و لطافت و ن...
audio

حضرت باب می‌فرمایند: و خداوند اذن فرموده که در هر ارضی هر شیء نیکویی هست مومنین به بیان تحصیل نموده. لعل یوم ظهور...
audio

حضرت باب می‌فرمایند: قدری ترحم بر خود نموده که عملی که میکنید از روی بصیرت باشد لعلّ یوم قیامت توانید نجات یافت....
audio

حضرت باب میفرمایند: اگر نفسی نفسی را هدایت نماید بهتر است از برای او از اینکه مالک شود ما علی الارض کلا را. زیرا...
audio

حضرت باب می‌فرمایند: مجمل قول! آنچه انسان تمنا دارد از خیر دنیا و آخرت نزد من است و اگر کشف حُجُب شود محبوب کل م...
Followers
Subscribers
Subscribers