سه شنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۶

آینه

این برنامه که هربارتوسط یکی از گویندگان رادیو اجرا می شود، نگاهی نقادانه وطنزآمیز دارد به رفتار انسان ها وبازتاب اجتماعی آن. آینه چون نقش تو بنمود راست خود شکن آیینه شکستن خطاست
audio

دراین برنامه شیما درس های جدیدی از مردم شناسی را آموزش میدهد.
audio

دراین برنامه حکایت طنز آمیز خواستگاری های ما ایرانیان
audio

دراین برنامه دلنوشنه دختر خانم مهوش ثابت را که توسط آرش اجرا شده میشنوید.
audio

عدم احساس رضایت از آنچه که هستیم چه بلا ها که بسر ما نمیاره بشنوید اجرای تهمینه رو از در ارتباط با این موضوع
audio

از دیدن کلیپ های زیبای دوستی حیواناتی که از اول خلقت باهم دشمنی و کینه داشته اند چه احساسی میکنید؟
audio

کدام یک؟ دوستان خوب یا خواهر و برادر خوب ؟ برای کدام یک حق انتخاب با ماستو
audio

بازهم دراین برنامه آرش به یکی از خصوصیات نازیبای ما انسانها اشاره و آنرا تحلیل میکند
audio

دراین برنامه آرش از تغییرات رفتاری میمون ومبارک این روزهای ما ملت میگوید.
audio

نگرانی های شیما از میهمانهای ناخوانده این روزها
audio

این هفته ماجرای تصادف اتوموبیل بهزاد وعواقب آن.
Followers
Subscribers
Subscribers