دوشنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۶

شوق یادگیری

مجموعه برنامه شوق یادگیری با استفاده از راهنمایی‌های کارشناس امور تحصیلی، مینا مهاجر، جهت کمک به والدینی که فرزندان محصل دارند تهیه شده است. همراه با رامان شکیب، روزهای شنبه از رادیو پیام دوست.
audio

معمولا همه هوش دارند ولی هرکسی در یک نوع از هوش های شناخته شده قوی تر است.
audio

چرا در اکثر موارد بالا بودن سطح دانش و سواد محصل موجب افت تحصیلی می شود؟
audio

بررسی یکی دو عامل برهم زننده تمرکز حواس هنگام درس خواندن.
audio

پاسخ به سؤال خیلی از والدین که می پرسند آیا شنیدن موسیقی هنگام درس خواندن ضرر ندارد؟
audio

پاسخ به سؤال پدری که می گفت چرا هر چه تلاش می کنیم که فرزندمون در تحصیل موفق عمل کنه به نتیجه ای نمی رسیم ؟
audio

ادامه بحث هفته گذشته پاسخ به والدینی که نمی دانند وقتی فرزندشان با کار نامه بد به خانه می آید چه باید بکنند.
audio

پاسخ به والدینی که نمی دانند وقتی فرزندشان کارنامه ای با نمرات بد به خانه می آورد چه باید بکنند.
audio

پاسخ به سوال مادرانی که می پرسند چگونه در یادگیری دروس به فرزندانمان کمک کنیم.
audio

پاسخ به سوال مادری که پرسیده اند در طول شبانه روز چه ساعتی برای انجام تکالیف مدرسه مناسب است.
audio

پاسخ به والدینی که می پرسند چگونه ترس فرزندمان را از مدرسه از بین ببریم.
Followers
Subscribers
Subscribers