سه شنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۶

راه تازه

راه تازه برنامه‌ای است که به ایران ۲۰۰ سال پیش، حکومت قاجار، وضعیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن زمان، روحانیون و البته دیانت بابی و بهائی که بیش از ۱۷۰ سال پیش به وجود آمدند می‌پردازد. مجری این برنامه هومن عبدی، کارشناس راه تازه استاد وحید خرسندی و تهیه‌کننده‌ی آن پارسا فنائیان است. راه تازه شنبه ها از رادیو پیام دوست پخش می‌شود.
audio

نگاهی به انقلاب مشروطه در این قسمت از راه تازه. با هومن عبدی و استاد وحید خرسندی همراه باشید.
audio

موضوع مجلس شورا و مشورت در دوران مشروطیت و مشخص نبودن مفهوم و معنی اصلی آن در این قسمت از راه تازه. با هومن عبدی ...
audio

تعارض‌ها، اختلاف‌ها و سهم‌خواهی گروه‌های متفاوت در زمان قاجار، سوءتفاهم‌های به وجود آمده بین آنها و موضوعات دیگر ...
audio

ظهور گروه‌های جدید در زمان قاجار و تلاش آن‌ها برای اصلاحات جامعه و موضوعات دیگر در این قسمت از راه تازه.
audio

این قسمت از راه تازه همچنان به دستورالعمل‌های حضرت بهاءالله برای جامعه‌ بهائی آن زمان، و حتی ایران آن زمان اشاره ...
audio

موضوع این قسمت در ادامه‌ صحبت‌های هفته‌ گذشته است: بنیادهای جامعه‌ مدنی از دیدگاه حضرت بهاءالله در این قسمت از را...
audio

حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی چگونه جامعه‌ بحران‌زده‌ی بابی آن دوران را به راهی جدید سوق دادند؟ پاسخ این پرسش ...
audio

حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی و فرزند ارشد ایشان حضرت عبدالبها، با آثار خود به جامعه‌ ایران زمان قاجار پیشنهاد...
audio

در زمان قاجار، برای رسیدن به اصلاحات، طبقات مختلف اجتماعی در جنگی پنهان با یکدیگر بودند. آیا رسیدن به اصلاحات از ...
audio

مفهوم عدالت در ایران زمان قاجار، فهم گوناگون طبقه‌های اجتماعی از مفاهیمی همچون عدالت، ملت و ... در این قسمت از بر...
Followers
Subscribers
Subscribers