پنج شنبه, فروردین ۳, ۱۳۹۶

راه تازه

راه تازه برنامه‌ای است که به ایران ۲۰۰ سال پیش، حکومت قاجار، وضعیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن زمان، روحانیون و البته دیانت بابی و بهائی که بیش از ۱۷۰ سال پیش به وجود آمدند می‌پردازد. مجری این برنامه هومن عبدی، کارشناس راه تازه استاد وحید خرسندی و تهیه‌کننده‌ی آن پارسا فنائیان است. راه تازه شنبه ها از رادیو پیام دوست پخش می‌شود.
audio

در زمان قاجار، برای رسیدن به اصلاحات، طبقات مختلف اجتماعی در جنگی پنهان با یکدیگر بودند. آیا رسیدن به اصلاحات از ...
audio

مفهوم عدالت در ایران زمان قاجار، فهم گوناگون طبقه‌های اجتماعی از مفاهیمی همچون عدالت، ملت و ... در این قسمت از بر...
audio

شروع عدالت‌خواهی در ایران عصر قاجار و موارد دیگر در این قسمت از راه تازه. راه تازه با استاد وحید خرسندی و هومن عب...
audio

تلاش برای پیش بردن اصلاحات در ایران عصر قاجار و گروه‌هایی که به فکر اصلاحات افتادند و چیزهای دیگر در این قسمت از ...
audio

قدرت گرفتن طبقه‌ی روحانیون در زمان قاجاریه و تعامل این طبقه با حکومت و موارد دیگر در این قسمت از راه تازه مورد بر...
audio

مشروعیت روحانیون / تفاوت بین دو نگرش اصلی روحانیّون در زمان قاجار یعنی اخباریّون و اصولیّون و ... موضوع این قسمت ...
audio

مشروعیت در حکومت قاجار / نوع مشروعیت در این سلسله‌ی پادشاهی / ارتباط قاجار با طبقه‌ی روحانیون و ... موضوع این قسم...
audio

چگونه تغییر مذهب در ایران از سوی مردم مورد قبول واقع شد؟ روحانیون شیعه با چه هدفی مذهب شیعه را گسترش می‌دادند؟ و ...
audio

تغییر مذهب در ایران در زمان صفویه / قاجاریه مدعی چه بود و.... در این اولین قسمت از برنامه‌ راه تازه.
Followers
Subscribers