یکشنبه, اردیبهشت ۳, ۱۳۹۶

راه تازه

راه تازه برنامه‌ای است که به ایران ۲۰۰ سال پیش، حکومت قاجار، وضعیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن زمان، روحانیون و البته دیانت بابی و بهائی که بیش از ۱۷۰ سال پیش به وجود آمدند می‌پردازد. مجری این برنامه هومن عبدی، کارشناس راه تازه استاد وحید خرسندی و تهیه‌کننده‌ی آن پارسا فنائیان است. راه تازه شنبه ها از رادیو پیام دوست پخش می‌شود.
audio

این قسمت از راه تازه همچنان به دستورالعمل‌های حضرت بهاءالله برای جامعه‌ بهائی آن زمان، و حتی ایران آن زمان اشاره ...
audio

موضوع این قسمت در ادامه‌ صحبت‌های هفته‌ گذشته است: بنیادهای جامعه‌ مدنی از دیدگاه حضرت بهاءالله در این قسمت از را...
audio

حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی چگونه جامعه‌ بحران‌زده‌ی بابی آن دوران را به راهی جدید سوق دادند؟ پاسخ این پرسش ...
audio

حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی و فرزند ارشد ایشان حضرت عبدالبها، با آثار خود به جامعه‌ ایران زمان قاجار پیشنهاد...
audio

در زمان قاجار، برای رسیدن به اصلاحات، طبقات مختلف اجتماعی در جنگی پنهان با یکدیگر بودند. آیا رسیدن به اصلاحات از ...
audio

مفهوم عدالت در ایران زمان قاجار، فهم گوناگون طبقه‌های اجتماعی از مفاهیمی همچون عدالت، ملت و ... در این قسمت از بر...
audio

شروع عدالت‌خواهی در ایران عصر قاجار و موارد دیگر در این قسمت از راه تازه. راه تازه با استاد وحید خرسندی و هومن عب...
audio

تلاش برای پیش بردن اصلاحات در ایران عصر قاجار و گروه‌هایی که به فکر اصلاحات افتادند و چیزهای دیگر در این قسمت از ...
audio

قدرت گرفتن طبقه‌ی روحانیون در زمان قاجاریه و تعامل این طبقه با حکومت و موارد دیگر در این قسمت از راه تازه مورد بر...
audio

مشروعیت روحانیون / تفاوت بین دو نگرش اصلی روحانیّون در زمان قاجار یعنی اخباریّون و اصولیّون و ... موضوع این قسمت ...
Followers
Subscribers