چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۶

دورهمی

دورهمی برنامه ای است که در آن گروهی از دوستان هر هفته دور هم جمع می شوند و ضمن دید و بازدید و گپ دوستانه٬ درباره مسائل مختلف گفت وگو می کنند.
video

میزبان این هفته برنامه دورهمی سهیلا و موضوع گفتگویشان صلح و چگونگی‌ تحقق آن می‌باشد.
video

میزبان این هفته برنامه دورهمی سهیلا و موضوع گفتگویشان جستجوی حقیقت در زندگی است.
video

دورهمی برنامه ای است که در آن گروهی از دوستان هر هفته دور هم جمع میشوند و ضمن دید و بازدید و گپ دوستانه درباره مس...
Followers
Subscribers
Subscribers