پنج شنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۶

شطرنج زندگی

زندگی، چون بازی شطرنجی ست و عمر ما صفحه آن. آدمی در این سو و روزگار در آن سوی و هر دو بازیگر این بازی شطرنج اند. مهره های شطرنج هم، هر کدوم حادثه ها و اتفاقات عجیب و غریب روزگار. و حال هر کسی در این بازی شطرنج، یک سهمی از پیروزی و شاید هم یک سهمی از تجربه تلخ شکست دارد...ولی خوش به حال آن کسی که اگر در بازی شطرنج زندگی کیش هم شد، نگذارد که هرگز امید و اراده و توانش، مات این بازی بشه... مجموعه برنامه " شطرنج زندگی" از بازی ما در زندگی می گوید و اینکه چطور و چگونه در این بازی، مات حوادث روزگار و تجربه های تلخ و ناخوشایند زندگی نشویم.
audio

اگر تمام هنرها به موسیقی منتهی می شوند، لابد تمام درمان‌ها هم به موسیقی ختم می شود!
audio

اگر در محیط کار خواسته و نظرمون را قاطعانه مطرح نکنیم، اگر انتقاداتمون را بجا و بموقع طرح نکنیم، و یا انظباط کاری...
audio

دغدغه‌های زندگی کم نیست. دردهایی که یکی پس از دیگری از جایی سر باز می‌کنند و در این میان اگر معنایی برای زندگی ند...
audio

از دست دادن عزیزی -کسی که دوستش داریم- می‌تونه تلخ‌ترین و دردناک ترین اتفاق زندگی باشه، سوزش داغی که بر دل و جان ...
audio

تفاوت های زیادی بین فرهنگ زبان زن و مرد وجود دارد. فرهنگ زبان زنان جامعه ما، یک زبان محتاطانه است و همین فرهنگ زب...
audio

در زندگی مهم ترین "بله‌ها" با "نه‌های" قاطعانه هست که حمایت می شن، پس جایی که باید بگی "نه"، با جرات بگو "نه"
audio

وقتی از ته دلت می خندی، تمام سیستم های دفاعی بدنت ار کار می افته و دیگه تو هیچ چاره‌ای نداری جز اینکه تسلیم شادی ...
Followers
Subscribers
Subscribers