پنج شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۶

خاطرات یوتاب

  حکایت هائی از عشق و تردید و امید. یوتاب که دختری دانشجو است بر اثر یک تصادف رانندگی در بیمارستان بستری و در آنجا با دکتر نادری آشنا می شود.

  خاطرات یوتاب

  حکایت هائی از عشق و تردید و امید. یوتاب که دختری دانشجو است بر اثر یک تصادف رانندگی در بیمارستان بستری و در آنجا با دکتر نادری آشنا می شود.
  Followers
  Subscribers
  Followers
  Subscribers
  سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی