دوشنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۶

فصل مشترک

ما در فصل مشترک تلاش می‌کنیم همراه با شما پاسخی برای دغدغه‌های ذهنی مان پیدا کنیم و گمان می‌کنیم شاید رسیدن به پاسخ هر سؤالی‌ یک قدم ما رو برای رسیدن به یک فصل مشترک نزدیک تر کنه.
video

چطور می‌توان جهانی‌ تازه سخت و الهام بخش زندگی‌ دیگران بود؟ شاید تماشای بخش پایانی مستند "پیرایشگر خیابانها" تلاش...
video

چطور می‌توان با کارهایی به ظاهر ساده در زندگی‌ دیگران تغییر ایجاد کرد؟ شاید تماشای بخش نخست مستند "پیرایشگر خیابا...
video

چطور می‌توان در مفهوم کار روزانه تغییر ایجاد کرد و نگاه تازه‌ا‌ی به آن داشت؟ شاید تماشای فیلمی کوتاه در همین ارتب...
video

از نسیم سیفی پرسیدیم که آیا ایجاد فرصتهای برابر با مردان میتواند به تبعیض‌های موجود علیه زنان در جامعه پایان دهد؟...
video

از نسیم سیفی پرسیدیم که چطور می‌توان فرهنگ کار داوطلبانه یا همان خدمت را در جامعه ترویج داد؟
video

از پیام اخوان پرسیدیم که چگونه می‌توان به معیاری برای اجرای عدالت دست یافت؟
video

از آوا باورز پرسیدیم هنر و بخصوص موسیقی‌ چه نقشی‌ میتواند در فرهنگ سازی بازی کند؟
video

از آوا باورز پرسیدیم موسیقی‌ چگونه میتواند زندگی‌ و روحیات مارا تحت تاثیر قرار دهد؟
video

حق دسترسی‌ به آموزش عالی‌ یکی‌ از اساسی‌‌ترین حقوق انسانی‌ است. کمپین تحصیل جرم نیست تلاش می‌کند این حق اولیه را ...
video

کمپین تحصیل جرم نیست چگونه میتواند به رفع تبعیض تحصیلی‌ کمک کند؟
Followers
Subscribers
Subscribers