یکشنبه, اردیبهشت ۳, ۱۳۹۶

فصل مشترک

ما در فصل مشترک تلاش می‌کنیم همراه با شما پاسخی برای دغدغه‌های ذهنی مان پیدا کنیم و گمان می‌کنیم شاید رسیدن به پاسخ هر سؤالی‌ یک قدم ما رو برای رسیدن به یک فصل مشترک نزدیک تر کنه.
video

از نسیم سیفی پرسیدیم که آیا ایجاد فرصتهای برابر با مردان میتواند به تبعیض‌های موجود علیه زنان در جامعه پایان دهد؟...
video

از نسیم سیفی پرسیدیم که چطور می‌توان فرهنگ کار داوطلبانه یا همان خدمت را در جامعه ترویج داد؟
video

از پیام اخوان پرسیدیم که چگونه می‌توان به معیاری برای اجرای عدالت دست یافت؟
video

از آوا باورز پرسیدیم هنر و بخصوص موسیقی‌ چه نقشی‌ میتواند در فرهنگ سازی بازی کند؟
video

از آوا باورز پرسیدیم موسیقی‌ چگونه میتواند زندگی‌ و روحیات مارا تحت تاثیر قرار دهد؟
video

حق دسترسی‌ به آموزش عالی‌ یکی‌ از اساسی‌‌ترین حقوق انسانی‌ است. کمپین تحصیل جرم نیست تلاش می‌کند این حق اولیه را ...
video

کمپین تحصیل جرم نیست چگونه میتواند به رفع تبعیض تحصیلی‌ کمک کند؟
video

پروژه نسل کشی‌ آرام اثر شاپور دانشمند تلاشی است برای جلوگیری از ادامه روند نقض حقوق بشر در ایران
video

از شاپور دانشمند پرسیدیم که چگونه ثبت موارد نقض حقوق بشر میتواند به کاهش این روند کمک کند؟
video

طراحی یک معبد چگونه میتواند از روحیه یک معمار الهام بگیرد؟ سیامک حریری معمار آخرین معبد بهائی در شیلی از نوع طراح...
Followers
Subscribers