پنج شنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۶

گفت‌وگو

دکتر معین افنانی در گفتگوهای خود با میهمانان برنامه به بررسی مسائل امروزه در زمینه های اجتماعی، علمی، فرهنگی و عقیدتی برای ساختن جهانی بهتر میپبردازد.
video

در میان رویدادهای جهان که امروزه شاهد آن هستیم آیا باید امیدوار بود، یا نا امید؟ در برنامه این هفته گفت‌وگو سوید...
video

میهمان گفت‌وگوی این هفته دکتر شاپور راسخ، استاد جامعه شناسی و اقتصاد و مشاور سابق یونسکو، در مورد مفهوم شهروندی و...
video

گفت‌وگوی این هفته به موضوع عشق و عاشقی و انعکاس آن در زندگی فرد و اجتماع میپردازد. دکتر مرجان داوودی، روانشناس، ...
video

گفت‌وگوی این هفته به موضوع عشق و عاشقی و انعکاس آن در زندگی فرد و اجتماع می‌پردازد. دکتر مرجان داوودی، روانشناس،...
video

دکتر معین افنانی با میهمان این هفته گفت‌وگو دکتر فریدون وهمن، استاد بازنشسته ایران شناسی دانشگاه کوپنهاگن، در مور...
video

در برنامه این هفته گفت‌وگو فریبرز صهبا، معمار بلند آواز ایرانی، در مورد معنای "مَنظَر" و یا دیدگاه صحبت میکند و ا...
video

شاپور دانشمند، کارگردان و مستند ساز، میهمان این هفته گفت وگو در مورد نقش روشنفکران ایرانی در آگاهی رسانی در مورد ...
video

مرجان داوودی، روانشناس، میهمان این هفته گفت وگو است. او در مورد تجربه‌های سخت زندگی به عنوان فرصت‌هایی برای ایجاد...
video

در این گفت‌وگو دکتر رامین جهانبگلو، فیلسوف و استاد علوم سیاسی، به موضوع نقش آموزش در ایجاد فرهنگ و اخلاق صلح می...
video

مازیار بهاری، مستند سازو روزنامه نگار، میهمان این هفته برنامه گفت‌وگواست. مازیار بهاری در مورد کمپین "آموزش جرم ن...
Followers
Subscribers
Subscribers