دوشنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۶

برنامه‌های روزانه رادیو

رادیو پیام دوست هر روز به مدت ۴۵ دقیقه برنامه تولید می‌کند. در این صفحه شنونده برنامه کامل ۴۵ دقیقه‌ای خواهید بود که شامل صدای مجری برنامه می‌‌باشد. این ۴۵ دقیقه خود شامل بخش‌های (برنامه‌های) مختلفی‌ است که از قسمت‌های دیگر سایت نیز به تنهایی‌ قابل شنیدن می‌‌باشند.
audio

دیدار - باب کیست
audio

در جستجوی راز شیراز - تاریخ به روایت مورّخ - سخنرانی
audio

کافه گپ - صفحه نمایش
audio

راه تازه - شوق یادگیری
audio

پرتره - با تارا - اندر احوالات ما جوونا
audio

نقطه سر خط - آموزه های نو - ما دوتا
audio

آفتاب - خبرنگار
audio

درگه دوست۲ - گنجینه
audio

این روزها - تاریخ به روایت مورّخ - سخنرانی
audio

کافه گپ - صفحه نمایش
Followers
Subscribers
Subscribers