سوال از من ٬ جواب از مامان (۲۳) – خدمت ق۲

ادامه گفتگو آرمان و مادرش درباره اینکه بهائیان که می‌گویند راه‌های نجات بخشی را برای اصلاح عالم می شناسند آیا برای ایران چه کرده اند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=25975