چند ثانیه با شما (۲۱) – ماریا مونته سوری

پزشک و معلم ایتالیایی، خالق روش مونته سوری برای آموزش کودکان


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=24999