فصل مشترک – ف٢ فیلم بهاءالله پزشک الهی ق۱

با تماشای بخش نخست از فیلم “بهاءالله پزشک الهی” با گوشه ای از فعالیت‌های جامعه بهائی در زمینه گروه های نوجوانان بیشتر آشنا می‌شیم.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=24226