دزد در شب (۲۲)

هوشیارى و آمادگى مردم، در زمان رجعت حضرت مسیح

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=20335