مروری بر تعالیم بهائی (۱) – خطابات حضرت عبدالبهاء

MorooriBarTaalim

      MorooriBarTaalimBahai081217a_24k

معنی خطابه – زمان و مکان ایراد ، محتوا و مخاطبین خطابات حضرت عبدالبهاء.

 

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=19958