یکصد و نود – خشونت

آیا تعلیم و تربیتی‌ مبتنی‌ بر خشونت میتواند نتایج مثبتی به ارمغان آورد؟

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=19905