فصل مشترک – ف۲ نوجوان و جامعه

چطور می‌توان برای ساخت یک جامعه بهتر از نیروی نوجوان بهره برد؟ مستند حرکت از مسیرهای مختلف نمونه‌ای از این تلاش را به تصویر میکشد

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=19903