دزد در شب (۱)

معرّفى نویسنده، علّت نامگذارى و انگیزه نگارش کتاب دزد در شب

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=19251