این روزها به یاد تو – به یاد نوید خانجانی

فعال حقوق بشر، فعال حق تحصیل و حقوق اقلیتها

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=19141