نقطه سر خط – آزادی بی عذاب وجدان

یادداشتی زیبا، تاثیرگذار و تأمّل برانگیز از شادی بیضایی.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=19067