عشق منم

قطعه آوازی با عنوان عشق منم با اجرای بهزاد خوش مشرب

لینک برنامه در یوتیوب:

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=18318