شادمانه (۴) – تعارف

گفتگوی راننده و مسافر تاکسی.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=17403