شادمانه (۳) – بهترین آرزو

فقط می‌توانید یک آرزو داشته باشید که انجام آن برای ما امکان پذیر باشد.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=17402