گپی با همکاران (۱) – آزاده و رامان

گفتگوی دوستانه هومن عبدی با آزاده جاوید و رامان شکیب.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=17397