دیدار نوروزی (۱) – قبل از سال تحویل

دیدار نوشین و خانواده فردوسی قبل از حلول سال نو.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=17374