عشق فرای مرزها – ف۲ ق۶ تراویس و کاتیای

تراویس آمریکایی با کاتیای روس ثابت کردند که اختلاف‌های سیاسی کشورها نمی تواند مانع ایجاد عشق فرای مرزها باشد.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=17317