الماس های آفریقایی – مادری موفق ف۲ ق۸

لیلا با لولو در مورد خانواده آلمانی-آفریقاییش صحبت می کند.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=15526