یکصد و نود – ازدواج

به نظر شما افزایش سنّ ازدواج و عدم تمایل جوانان برای تشکیل خانواده، میتواند آیندهٔ بشریت را به خطر اندازد؟

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=15479